BLI MEDLEM


Avgift medlemskap i Strängnäs CK

Vuxen 250kr helår (2022)

Ungdom upp till 16år 200kr helår (2022)

Behandling av personuppgifter
Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Jag samtycker till att Strängnäs CK - Cykel sparar mina personuppgifter och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]